Marika Padrik

ISEENDAST

Logopeedia on ääretult huvitav interdistsiplinaarne eriala. Õppejõu ja teadlasena on mul olnud suurepärane võimalus osaleda Eestis selle eriala arendamisel. Ei ole suuremat rõõmu ja paremat tagasisidet õppejõu tööle, kui näha oma õpilasi töötamas logopeedidena, kes peavad oma töös kõige olulisemaks inimese suhtlemisvõime taastamist või kujundamist.

Logopeedi töö on probleemide lahendamine. Iga probleemi lahendamine algab õigete küsimuste esitamisest ja vajaliku info kogumisest. Minu aastakümnete pikkune töökogemus logopeedina erinevates asutustes nii laste kui täiskasvanutega, teadlase ja õppejõuna on andnud mulle väärtusliku pagasi erialaste probleemide lahendamiseks. Olen kirjutanud üle 100 erialase artikli, toimetanud ja kirjutanud logopeedia-alase kõrgkooliõpiku, töötanud välja kõnetestid lastele vanuses 3-6, osalenud seadusloomes ja olnud eksperdiks paljudes erialastes küsimustes (vt https://www.etis.ee/CV/Marika_Padrik/est)

Minu olulisemaks tegevusvaldkonnaks on laste kõne areng ja arendamine, kitsamalt arengulise keelepuudega laste hindamine, keeleliste oskuste kujundamine. Koos doktorantidega tegelen mitmekeelsete keelepuuetega laste, huule- ja suulaelõhedega laste ning ajukahjustusega täiskasvanute kommunikatsiooniprobleemidega.

HARIDUS

1982-1987 Tartu Ülikool, eripedagoogika, logopeedi ja eripedagoogi kutse, cum laude
1997 Tartu Ülikool, teadusmagistrikraad eripedagoogikas, cum laude
2010 Tartu Ülikool, doktorikraad pedagoogikas, doktoritöö „Spetsiifilise kõnearengupuudega laste sõnaloomeoskus“

ERIALAORGANISATSIOONI KUULUMINE

  • Eesti Logopeedide Ühingu liige
  • Eesti Eripedagoogide Liidu liige

ENESETÄIENDAMINE

Õppejõu töö eeldab pidevat kursis olemist uue erialase infoga. Kogemuslikult pean oluliseks stažeerimist ja õppereise kolleegide juurde Saksamaale, Šveitsi, Rootsi, Venemaale, Soome. 2015-2016 läbisin Fontes PMP OÜ coachingu programmi coachee´na.

Parim viis õppimiseks on kellegi õpetamine: töötan pidevalt välja ja viin läbi täienduskoolitusi logopeedidele ja õpetajatele. 

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]