Teraapiaga integreeritud vanemlusprogrammid

 

Programmidest kokkuvõtvalt

Logopeediakliinikus toimub regulaarselt innovaatiline vanemlusprogramm autismispektri või sotsiaalse kommunikatsioonihäirega ning kõnearengu hilistumisega väikelaste vanematele kahes grupis. Vanemlusprogrammi jooksul õpib pere, kuidas kaasata last vastastikusesse suhtlemisse, kasutama igapäevaseid tegevusi keele õpetamiseks, kohandama oma kõnet ja tegevusi nii, et laps saaks aru, õpiks uusi sõnu, mõisteid ning mänge. Tegemist on Kanadas Hanen keskuses välja töötatud tõenduspõhise metoodikaga kursusega. 
Kuigi  ekspressiivse kõne oskused paranevad nii vanemate kui logopeedi poolsel sekkumisel, toovad uuringud välja, et suuremaid edusamme teevad need lapsed, kelle puhul suunatud sekkumist teostasid vanemad. Vanematepoolne sekkumine on eriti tõhus, kui nad läbivad eelnevalt koolituse, mis sisaldab struktureeritud loenguid ja töötubasid, strateegiate tutvustamist, rollimänge, juhendamist ja tagasisidestamist. Hanen-programmis on kõik nimetatud võtted esindatud, metoodika hõlmab kombineeritud logopeedilisi konsultatsioone ja  pereteraapiaid, videokonsultatsioone, et saavutada parim õpitulemus perele.

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN