Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava 2015. aastal logopeedia õppesuunal. 

Karin Leetsar on 2015  aastast OÜ Kõneravi kliiniline logopeed. Eelnevalt on ta töötanud lasteaias erinevate kõnepuuetega lastega. Karin täiendab end pidevalt erialastel koolitustel, süvendatult on ta täiendanud end kogeluse ja varajase kõnearengu toetamise valdkonnas. 

Täiendavad litsentsid 

Teosed

 

<< Kliiniku meeskonda kuuluvad pädevad spetsialistid - kliinilised logopeedid, kliiniline psühholoog, eripedagoogid ja perearst. Meie tegemisi iseloomustab kirg oma töö vastu ja soov pidevalt areneda, pakkudes nii kaasaegseid tõenduspõhiseid uuringuid, diagnostikat ning teraapiaid. >>