Ursula Valgur

ISEENDAST

Usun, et usaldus ja koostöö perega loob parima arengukeskkonna lapsele. Lähenen õppemeetoditele lapse individuaalsetest oskustest lähtuvalt ning loon lapsega vastastikuse kontakti läbi mänguliste tegevuste. Mul on olnud võimalus töötada nii Eesti kui ka Uus-Meremaa haridussüsteemis ning oma metoodikas rakendan ka Montessori pedagoogikast inspireeritud võtteid. Väärtustan järjepidevat enesearengut ning pühendan sellele palju aega. Olen aastate jooksul läbinud erialaseid ja üldpedagoogilisi koolitusi nii kodu- kui ka välismaal.

HARIDUS JA KUTSE

2012 Tallinna Ülikool - Magistrikraad, Eripedagoog - nõustaja õppekava, cum laude
2010 Tallinna Ülikool - Bakalaureusekraad, Eripedagoogika õppekava
2009 Tallinna Ülikool - Muusikateraapia lisaeriala

TÖÖKOGEMUS

Olen töötanud pikaajaliselt eelkooliealiste erivajadustega lastega ja tavarühma lastega, olnud Uus-Meremaal õpetajaks Montessori pedagoogikat rakendavas lasteaias, töötanud Uus-Meremaal kooliealiste lastega ja praktiseerinud eripedagoogilist metoodikat autismispektri häirega noorte ja täiskasvanutega.

TÄIENDKOOLITUSED

2020 J.A.Strebeleva testi Eesti oludele kohandatud metoodika kasutajakoolitus, Tartu Ülikool Haridusteaduste Instituut
2020 Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega, Koolituskeskus Luwi
2019 “Lapse viha: turvaline toimetulek”, kliiniline psühholoog Angela Jakobson, Koolituskeskus Luwi
2016-2019 Uus-Meremaa riiklikku õppekava toetavad õpetajakoolitused ning neuroteadusel põhinevad koolitused (nt “First 1000 days” - Neuroteadlane Nathan Wallis, “Brain Gym Workshop” Sports Otago)
2010-2014 ning 2019-2020 Üld- ja eripedagoogika ning üld- ja erimetoodika alased koolitused Eesti riikliku õppekava täitmise toetamiseks

ERIALAORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE

  • Eesti Eripedagoogide Liit

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN