E-mail: Jevgenia@logopeed.ee/ Jevgenia Titova

Tartu Ülikool, magister logopeedias 2012, kliiniline logopeed, tase 7 (kutsetunnistus 121266)

Tartu Ülikool, bakalaureus pedagoogikas.  Puškini Riiklik Instituut,  magister logopeedias, lõputöö: "Kakskeelsed lapsed" 
Töökogemus logopeedina Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnas, patsientidega igas vanuses.

 

 

Täiendavad litsentsid:

• Rocktape "Kinesioteipimine logopeedi töös", Eesti 2017
• Integrated treatment of Feeding, speech and Mouth function in pediatrics, Diane Bahr, Finland 2017
• (Myofunctional Research CO) müofunktsionaalse teraapia terapeut, Moskva 2016 
• (International Institute of Speech Pathology) Orafatsiaalne müofunktsionaalne ravi, Moskva 2016
• (Логопед плюс) Abivahendite kasutamine logopeedi töös (treinerid jm), Moskva 2016
• (International Institute of Speech Patoloogia) logopeediline massaaž, Moskva 2016