VanusMTW programm toetab varajast märkamist (0-6 aastani) ja sekkumist. Imikute ja väikelastega peredele on loodud tegevuste kogum, mis toetab suhtlemisoskuste ja kõne arengut. Programmis otsime vastuseid teemadele: mis motiveerib last suhtlema, kuidas suhtlushuvi süvendada ja pikendada, Kuidas rääkida nii, et laps saaks kõnest paremini aru, kuidas arendada mänguoskusi, kuidas aidata lapsel sõprust luua.Logopeed Ly Laane, MTW programmi juht, soovitab MTW programmis osalemist seetõttu, et: "Vanemad õpivad läbi näitlike videote, praktiliste tegevuste ja eneseanalüüsi, kuidas nende laps hetkel suhtleb, millised võiksid olla järgmised sammud ning mis motiveerib last suhtlema. Väike grupp võimaldab kõigile aktiivset osalemist ja juhendajana jõuan pakkuda igale perele individuaalseid juhiseid ja toetust. Samuti on vanematel piisavalt võimalusi omavahel suhelda ja kogemusi jagada. Vanematele on oluline, kuidas muuta igapäevased tegevused suhtlemisvõimalusteks, kuna lisaaega „harjutamiseks“ on sageli väga raske leida. Samuti saavad vanemad teada, kuidas arendada lapse mänguoskusi ja aidata tal luua sõprussuhteid, kuidas koos mängimisest ja raamatute lugemisest/ vaatamisest rõõmu tunda."

# Kolm küsimust MTW programmis osalenutele:

1. Millist kasu said grupikohtumistest? 

- "Sõbralik ja avatud õhkkond julgustas – me ei ole üksi".
- "Palju kasulikku informatsiooni, mida lapsega kodus teha".
- "Nii palju informatsiooni selles osas, mida saaks muuta enda käitumises ja teadmine, et teen samas palju asju ka õigesti".
- "Soovisime ammutada võimalikult palju infot ja seda reaalselt rakendada – praktilised tegevused ja videod olid siin suureks abiks". Märkamine

2. Millist kasu saite perekohtumistest ja videoanalüüsist?

- "Saime reaalselt katsetada loengus õpitud võtteid koos vahetu tagasisidega".
- "Saime kohe võimaluse analüüsida oma tegevusi ja vajadusel neid muuta ja korrigeerida".
- "Saime nõu ja toetust".
- "Meile meeldis kogu protsess – algul arutelu ja tegevuste kavandamine ning seejärel video filmimine ja selle analüüsimine".
-"Sain uut energiat jätkamiseks".
-"Videoanalüüs oli põhjalik ja aitas seostada grupikohtumisel õpitut enda tegevustega".


3. Mida logopeed tegi, et Sind toetada?

- "Oli positiivne ja tunnustas".
- "Innustas - ei tasu loobuda, kui tekib lapsega mängides või suheldes takistus".
- "Mõtles kaasa ja aitas seada eesmärke, andis ideid".
- "Aitas lapsega tegutsedes rasketest hetkedest üle".
- "Andis häid soovitusi".
- "Meeldis, et logopeed pani meid ennast analüüsima ja võtma aega lapse jälgimiseks enne tegutsemist".


Huvi korral täpsem info programmi kohta:  

______________
Pildid allikast: FROM BIRTH TO FIVE YEARS, Children’s developmental progress, Mary D. Sheridan, Revised and updated by Ajay Sharma and Helen Cockerill

Programmid

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]