Interaktiivse lugemise käigus kuulevad lapsed kontekstist sõltumatut kõnet ning neil tekib võimalusi ka seda kasutada.
Vestlused, mis innustavad last oma kogemusi jagama, selgitama, probleeme lahendama ja ennustama, aitavad kaasa järgmiste oskuste kujunemisele:
 • põhjendamisoskus;
 • probleemide lahendamise oskus;
 • järeldamisoskus.

Neli strateegiat

Vanemad kasutavad kontekstivälist kõnet, teevad kommentaare ja esitavad küsimusi, mis toetavad lapsel abstraktse kõne kujunemist. Kuidas lapsega lugemise ajal rääkida – kasuta järgmist strateegiat:

 • Jaga kogemusi
  Ma olen näinud..., Olen kuulnud, et..., jneOppimine800
 • Otsi probleemidele lahendusi
  Mida võiks teha? Kuidas ...?
 • Anna selgitusi
  See on nii, sest..., jne
 • Ennusta
  Mina arvan, et... Minu arvates... Äkki ...

Ettelugemine

Kuidas väikelastele raamatute ettelugemisest põnev ja arendav tegevus saab? Miks on oluline lapsele raamatuid lugedes teha pause, märgata tema huvisid ja temaga vestelda?

Muudad lugemise lapsele Interaktiivseks kui teed lugedes pause, jälgid oma lapse huvisid ning räägid neist temaga. Sel moel lapsega lugemine toob paljude uuringute andmeil kaasa kasvu järgmistes valdkondades:

 • sõnavara;
 • keelelised oskused;
 • jutustamine;
 • loetu mõistmine.
Hanen Keskuse artiklit refereeris kliiniline logopeed: Ly Laane