Kuigi laste kõne ja suhtlusoskuse arengu tempo on erinev, saab siin välja tuua enamikule teatavas vanuses lastele ühiseid jooni. Ühisjoontele toetudes on võimalik juba varajases eas kindlaks teha, kas kõne areng vastab lapse vanusele.

Alljärgnevad küsimused näitavad, millised jooned iseloomustavad 54-kuuse (4,5-aastase) lapse eakohast suhtlusoskust ja kõnet.

Kui eitavaid vastuseid on kaks või enam, tuleb logopeediga nõu pidada.

Kõnetetestide allikas: cplol (www.cplol.eu/), Eesti Logopeedide Ühing (www.elu.ee)

SUHTLUSOSKUS JA TÄHELEPANUVÕIME

KÕNE MÕISTMINE

ENESEVÄLJENDUS

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com