Kuigi laste kõne ja suhtlusoskuse arengu tempo on erinev, saab siin välja tuua enamikule teatavas vanuses lastele ühiseid jooni. Ühisjoontele toetudes on võimalik juba varajases eas kindlaks teha, kas kõne areng vastab lapse vanusele.

Alljärgnevad küsimused näitavad, millised jooned iseloomustavad 18–20-kuuse lapse eakohast suhtlusoskust ja kõnet.

Kui eitavaid vastuseid on kolm või enam, tuleb logopeediga nõu pidada.

Kõnetetestide allikas: cplol (www.cplol.eu/), Eesti Logopeedide Ühing (www.elu.ee)

SUHTLUSOSKUS JA TÄHELEPANUVÕIME

ŽESTID JA TEGEVUSED/MÄNGUD

KÕNE MÕISTMINE

ENESEVÄLJENDUS

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com