Liis Themas

Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava 2015. aastal logopeedia õppesuunal.  

Töötanud lasteaias erinevate kõnepuuetega lastega ja medistsiinis. Karin täiendab end pidevalt erialastel koolitustel, süvendatult on ta täiendanud end kogeluse ja varajase kõnearengu toetamise valdkonnas.