Karin Leetsar

Karin Leetsar on 2015  aastast OÜ Kõneravi logopeed. Eelnevalt on ta töötanud lasteaias erinevate kõnepuuetega lastega. Karin täiendab end pidevalt erialastel koolitustel, süvendatult on ta täiendanud end kogeluse ja varajase kõnearengu toetamise valdkonnas. 

  •       Täiendavad litsentsid 
    • Palin PCI (Palin Parent-Child Interaction Therapy) 2015-2016 - laste ja noorukite kogeluse teraapia
    • Hanen Programs®: It Takes Two to Talk® 2016 - laste varajase kommunikatsiooni toetamise programm
  • Teosed:
    • 2012 "Muusikateraapiliste meetodite kasutamise võimalused alushariduses" (Eripedagoogika, 40); Autorid: Karin Leetsar, Anu Carlsson.