Karen Kuusk

Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava 2015 eripedagoogika õppesuunal. 

Varasemalt töötanud koolis intellektipuudega lastega ning õppenõustamiskeskuses erinevas vanuses laste ja noortega. Töös peab oluliseks usaldusliku kontakti saavutamist lapsega, arvestamist igaühe individuaalse arenguga.


"Me oleme kõik geeniused. Aga kui sa hindad kala tema võime järgi mööda puud ronida, elab ta kogu oma elu teadmises, et on rumal." Albert Einstein