HARIDUS JA PÄDEVUS

2017 Tartu Ülikool, magistrikraad logopeedias

Serifitseerimine (2017): Logopeed, Tase 7  -> tunnistus: E003298


ISEENDAST

Töös logopeedina on minu jaoks oluline usalduslik kontakt nii lapse kui ka tema perega. Teraapia planeerimisel ja läbiviimisel jälgin, et lapse jaoks oleks tegevus mänguline ja huvitav. Kuna tunnis õpitud oskuste harjutamine jätkub lapse kodus, pean tähtsaks koostööd lapse perega. Perekonnal on oluline roll igapäevasel lapse kõne arengu toetamisel. Minu jaoks on olulisel kohal eneseareng, mistõttu osalen erinevatel erialastel täiendkoolitustel.

TÄIENDKOOLITUSED

2019 – Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel
2019 – Häälepäev. Funktsionaalsed häälehäired
2019 – Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid
2018 – Vokalisatsioonist häälikuteni
2018 – Keelekida hindamise metoodikad
2017 – Lugemisoskuste arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskustega õpilastega
2016 – III Baltimaade logopeediakongress: kõneapraksia

TÖÖKOGEMUS

  • 2018 aastast Logopeediakliiniku logopeed

ERIALAORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE

Eesti Logopeedide Ühing liige