Sügisel alustab programm “More Than Words” - 15.09.2020

BRONEERITUD! Septembris alustab logopeed Ly Laane juhtimisel uus pereprogramm “More Than Words”. Orienteeruv algus 15.09.2020 kell 17:00 Logopeediakliinikus. 
Programm on suunatud sotsiaalse suhtlemise raskustega väikelastele ja autismispektrihäirega kuni 6-a lastele ja nende lähedastele. Tegemist on individuaalsetest vajadustest lähtuva ainulaadse metoodikaga. MTW pereprogrammi unikaalsus seisneb selles, et igale lapsele ja tema perele püstitatakse individuaalsed eesmärgid - seda nii individuaal- kui grupikohtumistel. Loe programmist lisaks 

Kava

Programmi 1. etapp koosneb kolmest individuaalsest konsultatsioon-videotreeningu moodulist ning neljast interaktiivsest väikegrupi loengust.

  1. Individuaalne konsultatsioon-hindamine (esmane /kontakt/kohtumine, et hinnata lapse arengut ja sobivust programmi).
  2. Interaktiivsed väikegrupiloengud  vanematele (4 x 3-akadeemilist tundi [laps ei osale]).
  3. Individuaalsed konsultatsioonid-videotreeningud (vanemad+laps: 2 x 2 akadeemilist tundi)
Kohtumised Aeg (h) Plaan
Individuaalne konsultatsioon-hindamine 1 September
Interaktiivne väikegrupiloeng-kohtumine 3 September
Interaktiivne väikegrupiloeng-kohtumine 3 September
Individuaalne konsultatsioon-videotreening 2 September
Interaktiivne väikegrupiloeng-kohtumine 3 Oktoober
Interaktiivne väikegrupiloeng-kohtumine 3 Oktoober
Individuaalne konsultatsioon-videotreening 2 Oktoober

HIND: 368,00€* (eeldusel, et interaktiivses väikegrupis osaleb viis peret)

* Eesti Haigekassa teraapiafondi saatekirjaga on omaosaluse hind: 266€ 

Sügisel alustav pereprogramm on planeeritud viiele perele.
Eeldatav algus on 15.09.2020.

Võta ühendust


MTW programmist


Rahvusvaheline "More Than Words" (MTW) programm on mõeldud peredele, kus kasvab eriline laps. Programmi unikaalsus seisneb selles, et igale lapsele ja perele püstitatakse individuaalsed eesmärgid - seda nii individuaal- kui grupikohtumistel. Selline individuaalne lähenemine annab peredele vajaliku enesekindluse ja oskused toetada oma last.Eesti Logopeedide Ühingu juhatuse liige ja programmi juht, logopeed Ly Laane nendib, et Eestis on järjest enam lapsi, kellel esineb tugevaid meeleolukõikumisi, kes käituvad rahutult, reageerivad kõnele puudulikult, kellel kõne puudub või on väga omapärane. Nende laste mänguoskused on vähesed, eakaaslastega suhtlemisel jäävad nad hätta. Sellises olukorras vajavad lapsevanemad paremaid teadmisi, et toetada oma lapsi esimeste sõnadeni jõudmisel ja sotsiaalse kontakti saavutamisel. 

“Iga lapsevanema soov on, et laps teatud vanusesse jõudes lausuks oma esimesed sõnad ja naerataks meile, kui sellest rõõmu tunneme. Sageli ei piisa aga esimeste sõnadeni jõudmiseks vanema igakülgsest pingutusest lapsele uute sõnade tutvustamisel. Miks? Sest enne sõnade tulekut vajab laps tervet rida eeloskuseid (nt reageerimine vanema kõnele, tähelepanu püsimine ja selle jagamine, tegelemine erinevate mänguasjadega, lihtsate korralduste mõistmine, jne) - kui need puuduvad, jäävad ka sõnad tulemata. MTW pereprogrammis õpitakse koos, millised on need oskused, mis on Teie lapsel puudu esimeste sõnadeni ja sotsiaalse kontaktini jõudmisel ning millest alustada, et laps nendeni jõuaks” lisab  programmi juht, logopeed Ly Laane.jordan whitt

Programmi juht lisab, et metoodiline lähenemine annab tervikliku ning individuaalsetest vajadustest lähtuva õpikogemuse.

„Programmi käigus aitame vanemal paremini mõista oma last ja tema suhtlemisraskuste tagamaid. Teadlik vanem on enesekindel vanem. Väikeses grupis on vanemad üksteisele toeks ja abiks, jagades oma kogemusi ja ideid, kuidas keeruliste olukordadega toime tulla või väikestest sammudest rõõmu tunda“ lisab ta.

 Mida programmist õpid?

Programmi raames õpid Sa kasutama praktilisi ja tõhusaid strateegiaid, et toetada oma lapse kommunikatsiooni ja interaktsiooni igapäevastes tegevustes. Just igapäevases tuttavas ja korduvas argisuhtluses arenevad Sinu lapse kommunikatiivsed oskused.

  • Kuidas su laps hetkel suhtleb ning millised võiksid olla järgmised sammud?
  • Milline on sinu lapse õpistiil ning kuidas seda kõige paremini ära kasutada?
  • Mis motiveerib su last suhtlema?
  • Kuidas muuta igapäevased tegevused suhtlemisvõimalusteks?
  • Kuidas aidata lapsel talle öeldut mõista?
  • Kuidas arendada lapse mängusoskusi?
  • Kuidas aidata oma lapsel luua sõprussuhteid?

 
Miks on vanemad kaasatud programmi?

Vanemad on kõige olulisemad inimesed oma lapse elus ning samas ka tema parimad õpetajad. Üks suurimaid kinke, mida sa vanemana oma lapsele anda saad, on pakkuda talle abi suhtlemisel ja ümbritseva mõistmisel.

 

Kliiniline logopeed

Ly Laane

Ly Laane on Hanen Keskuse poolt programmi More Than Words®  läbiviija sertifikaadiga alates 2016. Programm toetab autistlike laste sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arengut
Võta ühendust

 

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tegevusluba >> L04114
Tüüptingimused >> Tüüpleppe

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN