Uudised

Meie meeskond otsib täiendust – ootame logopeedi, kes on valmis töötama erinevate kommunikatsiooniprobleemidega patsientidega, nõustama patsientide lähedasi, osalema meeskonnatöös. >> Võta ühendust! <<

Loe edasi...

Veel üks huvitav artikkel ühe

Veel üks huvitav artikkel ühe pere kogemusest logopeedilise tööga. Kommentaare jagab ka meie oma

Loe edasi...

Kuidas väike laps jaksab teleteraapias aktiivselt osaleda ja püsida? Jagame imeväikest osa teleteraapia jaoks loodud materjalist. Teema: M sõna alguses.

NB! Leia muna. Keeruta! Saa teada, mis on peidus muna sees ... see juba järgmine slaid teleteraapia tunnis :) 


Two-day Training Course in Tallinn; August 27 – 28, 2020 by By Professor, Dr. Courtenay Norbury for speech-language pathologists who want to learn more about developmental language disorders and pragmatic disorders.

Loe edasi...

Uuringud on näidanud, et varajase sekkumise korral tulevad lapsed tulevikus paremini toime. See tähendab, et perele on vaja anda suhtlemis- ja kõnearengut toetavad strateegiad ning õpetada neid kasutama.

Loe edasi...

BLOGI: "Millise spetsialisti juurde murega tulla - kas logopeed või eripedagoog?"

Kas logopeedi ja eripedagoogi töö on erinevev?
Logopeed hindab kõne erinevaid külgi (sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist, suhtlusoskusi ning spetsiifilisi probleeme nagu nt kogeluse, häälehäire, neelamishäire raskusastet)
Eripedagoog -arenguprotsesside nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (tajusid, mälu, mõtlemisprotsesse, tähelepanu ja keskendumist, töövõimet) arengutaset erinevates valdkondades. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Mõlemad spetsialistid tegelevad nii ennetamise, leevendamise/korrigeerimisega kui arendamisega/kujundamisega.

Kuid nimetatud ….

Puudutavad erinevaid valdkondi. Nt logopeed aitab keele ja/või huulte asendit korrigeerides ennetada või korrigeerida vaeghääldust; häälehügieeni põhimõtteid tutvustades ennetama häälehäireid.
Eripedagoog arendades auditiivset taju aitab ennetada või leevendada kirjutamisraskusi, optilist taju arendades aitab ennetada või leevendada lugemisraskusi, mälu treenides aitab ennetada või leevendada õpiraskusi või pidurdada dementsust.
Kumbki spetsialist oskab anda üldise hinnangu teise spetsialisti valdkondadest (nt logopeed oskab hinnata, kui tajud vajavad arendamist, eripedagoog märkab, kui kõnemõistmine vajab toetamist).
Nii logopeedi kui eripedagoogi eesmärgiks on … ning seetõttu tegeleb vajadusel ühe patsiendiga paralleelselt kaks spetsialisti

Spetsialistide võrdlus

#Logopeed hindabEripedagoog hindabValik diagnoose
1 Sõnavara, Hääldust,  Grammatikat, Kõnemõistmist, Tajusid, Mõtlemisprotsesse, Keskendumist, Kirjatamisraskus, Lugemisraskus, Vaeghääldus
2 Kõne sujuvust, Häält, Neelamine, Eneseväljendamine, Töövõimet, Mälu, Tähelepanu,
Õpiraskused, Dementsus, Kogelus, Häälehäire, Neelamishäire

Logopeedid tegelevad täiskasvanute häälehäirete, traumajärgsete kõnekahjustuste, kõnesujuvuse, hääldusprobleemide ja/või neelamishäirete ravi või korrektsiooniga. Eesmärk on tõnduspõhises meditsiinis kinnitatud metoodikatega parandada elukvaliteeti ning hõlbustada sotsiaalset suhtlemist.

Ülevaade

Millised on sümptomid? Sümptomid võivad olla väga erinevad. Afaasia korral võib olla kahjustunud eneseväljendamine või/ja kõnemõistmine suulise ja/või kirjaliku kõne osas. Ka halvatuse või näonärvi kahjustuse korral võib kõneselgus olla kahjustunud. Dementsusega kaasneb järk-järguline kõnekaotus Eesmärgid: • Vastavalt diagnoosile patsiendile sobiva teraapiaplaani koostamine • Lähedaste nõustamine • Abivahendite kasutamine • Kõnemotoorika taastamine, parendamine või stabiliseerimine • Igapäevase kommunikatsiooni parandamine • Üldise elukvaliteedi parandamine Teraapia alused: • Neurolinguistische Aphasietherapie NAT • Reduzierte Syntaxtherapie REST • SprechApraxieTherapie SpAT • MODAK • Systemische Behandlung nach dem PNF-Prinzip oder Schallwellentherapie bei Fazialisparesen • Kognitive Übungen zur Verbesserung der Gedächtnisleistungen

Sümptomid: Hääl on käre, kähe, jõuetu, pinges, väsinud, katkeb või kaob. Kõripiirkonnas võib esineda kuivust, kriipimistunnet, on pidev köhatamisvajadus, on õhupuudus. – põhjuseks võib olla orgaaniline, funktsionaalne või psühholoogiline häälehäire. Häälehäire võib tekkida nt kilpnäärme operatsioon-, kiiritusravi järgselt või hoopis valest häälekasutusest Eesmärgid: • Häälekvaliteedi ning vastupidavuse parandamine • Häälehügieeni alane nõustamine Teraapia alused: • Balance in Phonation meetod - kõnehääle treening • Estill Voice Therapy • SprechApraxieTherapie SpAT Meilt saab abi: • Hääle profülaktika • Transseksuaalide hääleteraapia • Funktsionaalne hääletreening

Sümptomid: Neuroloogiliste, degeneratiivsete haiguste, nt Parkinsonism, ALS, insult korral muutub kõne monotoonseks, väga aeglaseks või liiga kiires, väheneb hääldustäpsus, kõne on ebaselge, hääl on kähe, hingamine on pinnapealne, kõnehingamise koordinatsioon on häiritud, miimiliste lihaste liikuvus on piiratud, neelamisraskused viitavad kõnehäiretele (düsartria või kõneapraksia) Kogeluse korral on kõnetempo sageli kiire, esineb häälikute, silpide või sõnade kordusi, venitusi või kinnijäämisi (blokke) Eesmärgid: • Kõnemotoorika taastamine, parandamine või taastamine • Kõnetempo parandamine või normaliseerimine • Teadlikkuse tõstmine • Individuaalne teraapiaplaan Teraapia meetodid: • Lee Silverman Voice Treatment – LSVT eelkõige Parkinsoni haiguse korral • BIP • Funktsionaalne hääleteraapia • Logopeediline massaaž • MFT teraapia • Kogelus: kogeluse modifitseerimise tehnika

Sümptomid: Näo-kaelapiirkonna kasvaja või degeneratiivse haigusega (nt Parkinson, ALS) võivad kaasuda raskused sülje, toidu või vedeliku neelamisel (düsfaagia). Sageli lisanduvad hingamisraskused. Eesmärgid: • Neelamisfunktsiooni parandamine, normaliseerimine – kohanemisprotsess • Sensomotoorsete funktsioonide taastamine • Kompensatoorsete mehhanismide kujundamine (erinevad neelamismanöövrid) • Huulte, keele, lõua liikuvuse korrigeerimine Teraapia meetodid: • Funktsionaalne neelamisteraapia • Logopeediline massaaž • Manöövrite õpetamine, nt Valsalva, Mendelson

 


john moeses bauan bEY5NoCSQ8s unsplashOleme Logopeediakliinikus COVID-19 eriolukorra tõttu hakanud teleteraapiat (ka kaug-, veebi- või videoteraapia) hüppeliselt enam kasutama. Kuna muutus on tulnud väga kiiresti, on paljudel küsimus – kas veebiteraapia on tulemuslik ja meditsiiniliselt tõenduspõhine? Kes seda võiksid rakendada ja millistel juhtudel on mõttekas rakendada?

1. Kas veebiteraapia on tulemuslik?
Teleteraapiat on Ameerika Ühendriikides kasutatud edukalt juba alates 1990. aastate lõpust. Enam kui 20a kestnud  tõenduspõhised uurimistööd toovad välja, et kaugteraapia on tõhus ja sobiv meetod [1].  
ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) tunnustas 2005. aastal teleteraapiat järgnevalt: „… eelretsenseeritud uuringute järgi tunnustame teleteraapiat kui audioloogide ja logopeedide jaoks sobivat teenuse osutamise viisi."
 
2. Kellel rakendada ja millistel juhtudel?
Veebiteraapiat saab läbi viia erinevate diagnooside ja vanusegruppide puhul. Nagu traditsionaalseski teraapias, rakendab spetsialist siin vajadustele vastavat raviplaani. Tavaliselt mõjutavad kliendi iseseisvat veebiteraapias osalemist kognitiivsed võimed, tähelepanu ja keskendumise eripärad,  füüsilised erivajadused. Seepärast on oluline, et vajadusel on olemas tugiisik (vanem, hooldaja), kes aitab klienti.
Videokõne võimaldab vahetut suhtlemist. Lisades interaktiivsuse - ekraani ja whiteboard´i jagamise,  metoodiliste vahendite digitaliseerimise – on võimalik saavutada püstitatud eesmärgid, tagada teraapia efektiivsus ja kvaliteet
 

Väikelapse eas toimub kiire ja tormiline areng, mis on aluseks suhtlemisele, iseseisvusele, õppimisele. Iga laps on küll eriline, kuid arengus valitsevad teatud kindlad seaduspärasused. Kui tavapärasest arengust on kõrvalekaldeid, on oluline teadlik sekkumine ning arengu toetamine, et laps tuleks lasteaias ja koolis esitatavate nõudmistega toime. Millal tunda 3-5-a lapse arengu suhtes muret?

Loe edasi...

Haneni kursused peredele! Uued grupid jaanuaris ja veebruaris 2019

Logopeediakliinikus toimub kaks Haneni kursust. 

1. Üks grupp on suunatud peredele, kus kasvab kuni kuue (6) aastane laps, kes vajab sotsiaalses arengus tuge.
2. Teine grupp keskendub spetsiifilisemalt kõne arengu toetamisele, kus gruppi oodatakse kuni viie (5) aastaste laste peret, kus lapse kõne areng on hilistunud. 

Loe edasi...

Kümme kognitiivse võimekuse ohumärki, mis vajavad eripedagoogilist ja/ või logopeedilist konsultatsiooni

  • kui ei kasuta lauset (2,5-a.) ning kõne on võõrale raskesti mõistetav (3,5-a.)
  • kui on hääldusvead ja/või kõne on ebaselge (5.a)
Loe edasi...

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tegevusluba >> L04114
Tüüptingimused >> Tüüpleppe

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN