Eripedagoogilises teraapias tegeletakse kognitiivse võimekuse treenimisega.

  • taju,
  • tähelepanu,
  • mõtlemine,
  • mälu,
  • sihipärane töövõime  
  • kõnearendus (suuline ja kirjalik kõne),
  • alternatiivse kommunikatsiooni õpetamine.

Reeglina on teraapia kestvuseks 60 minutit, millest 45 minutit moodustab töö patsiendiga ning 15 minutit kokkuvõtte tegemine ning vajadusel suhtlemine tugivõrgustikuga. Teraapiat viiakse läbi kas individuaalselt või grupis. Lisaks vahetule tööle patsiendiga on oluline osa ettevalmistusel ja analüüsil, suhtlemisel lähedaste ja teiste erialaspetsialistidega. Kliinikus saavad eripedagoogi abi nii väikelapsed, lasteaiaealised lapsed, õpilased, tööealised kui vanurid. 

Hind: 35,00€ 

Pöördumisel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, saatekiri. Palume patsientidel, kellele vastuvõtuaeg ei sobi, sellest vähemalt 24 tundi ette teatada. Etteteatamine annab võimaluse teistele ja lühendab ravijärjekordi. Visiidile mitteilmumine 15€

 

Kontakt: Logopeediakliinik

Hinnakiri (alates 01.01.2019)

Tasulised teenused

Konsultatsioon50€

Kaug-konsultatsioon50€

Teraapia40€

Kompleksuuring50€

Kõne kirjelduse koostamine30€

Perearsti konsultatsioon 15€

 

Perearsti teraapiafond

Konsultatsioon15€

Teraapia15€

Omavastutus

Mitteilmumine/ Teavitamine alla 24h15€