Konsultatsiooni eesmärk on anda esmane hinnang murele, nõustada patsienti ja/või tema lähedasi.

Konsultatsiooni käigus hinnatakse vajadust:

Konsultatsiooni kestuseks on 90 minutit, millest 45 minutit moodustab töö patsiendiga. Lisaks toimub nõustamine  (ei sisalda harjutusi) ning teraapiaplaani koostamine, raviarstile tagasiside andmine,  suhtlemine tugivõrgustikuga. 

Kliinikus saavad logopeedi ja eripedagoogi abi nii väikelapsed, lasteaiaealised lapsed, õpilased, tööealised kui vanurid.   

Pöördumisel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, saatekiri. Palume patsientidel, kellele vastuvõtuaeg ei sobi, sellest vähemalt 24 tundi ette teatada. Etteteatamine annab võimaluse teistele ja lühendab ravijärjekordi. 

Hinnakiri (alates 01.01.2019)

Tasulised teenused

Konsultatsioon50€

Kaug-konsultatsioon50€

Teraapia40€

Kompleksuuring50€

Kõne kirjelduse koostamine30€

Perearsti konsultatsioon 15€

 

Perearsti teraapiafond

Konsultatsioon15€

Teraapia15€

Omavastutus

Mitteilmumine/ Teavitamine alla 24h15€