Kas logopeedi ja eripedagoogi töö on erinevev?
Logopeed hindab kõne erinevaid külgi (sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist, suhtlusoskusi ning spetsiifilisi probleeme nagu nt kogeluse, häälehäire, neelamishäire raskusastet)
Eripedagoog -arenguprotsesside nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (tajusid, mälu, mõtlemisprotsesse, tähelepanu ja keskendumist, töövõimet) arengutaset erinevates valdkondades. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Mõlemad spetsialistid tegelevad nii ennetamise, leevendamise/korrigeerimisega kui arendamisega/kujundamisega.

Kuid nimetatud ….

Puudutavad erinevaid valdkondi. Nt logopeed aitab keele ja/või huulte asendit korrigeerides ennetada või korrigeerida vaeghääldust; häälehügieeni põhimõtteid tutvustades ennetama häälehäireid.
Eripedagoog arendades auditiivset taju aitab ennetada või leevendada kirjutamisraskusi, optilist taju arendades aitab ennetada või leevendada lugemisraskusi, mälu treenides aitab ennetada või leevendada õpiraskusi või pidurdada dementsust.
Kumbki spetsialist oskab anda üldise hinnangu teise spetsialisti valdkondadest (nt logopeed oskab hinnata, kui tajud vajavad arendamist, eripedagoog märkab, kui kõnemõistmine vajab toetamist).
Nii logopeedi kui eripedagoogi eesmärgiks on … ning seetõttu tegeleb vajadusel ühe patsiendiga paralleelselt kaks spetsialisti

Spetsialistide võrdlus

#Logopeed hindabEripedagoog hindabValik diagnoose
1 Sõnavara, Hääldust,  Grammatikat, Kõnemõistmist, Tajusid, Mõtlemisprotsesse, Keskendumist, Kirjatamisraskus, Lugemisraskus, Vaeghääldus
2 Kõne sujuvust, Häält, Neelamine, Eneseväljendamine, Töövõimet, Mälu, Tähelepanu,
Õpiraskused, Dementsus, Kogelus, Häälehäire, Neelamishäire