• kui ei kasuta lauset (2,5-a.) ning kõne on võõrale raskesti mõistetav (3,5-a.)
  • kui on hääldusvead ja/või kõne on ebaselge (5.a)
  • kui on kirjutamise-, lugemise-, arvutamise baasoskused kujunevad suurte raskustega (5-6-a)
  • kui esineb peegelkiri (ka 9-a)
  • kui eksib lihtsamate sõnade lugemisel ja kirjutamisel
  • kui jätab sageli alustatud tegevused pooleli
  • kui ei jää meelde tuttavate nimed, luuletused, korraldused
  • kui on raskusi tähelepanu ja keskendumisega
  • kui on kogelus, ebarütmiline kõne
  • kui hääl väsib, on jõuetu, kähe, käre
  • ...loe lisaks [link]