Ülevaateartikkel laste hääldusvigade põhjustest meie logopeed Marju Lahteinilt 🤩 😍

Ülevaateartikkel laste hääldusvigade põhjustest meie logopeed Marju Lahteinilt. Artiklis tuuakse välja, et laste hääldusvigade põhjused on erinevad.

Video - varajane lapseea areng

Miks on väikelapse areng - EELKÕIGE 0-5 - eduka ühiskonna alus, kirjeldab Harvardi ülikooli poolt loodud video (3:57 min).

Interaktiivselt lapsega lugedes - neli strateegiat

Interaktiivse lugemise käigus kuulevad lapsed kontekstist sõltumatut kõnet ning neil tekib võimalusi ka seda kasutada.
 

Iga laps on küll eriline. Millal tunda 3 kuni 5-a. arengus muret?

Väikelapse eas toimub kiire ja tormiline areng, mis on aluseks suhtlemisele, iseseisvusele, õppimisele. Iga laps on küll eriline, kuid arengus valitsevad teatud kindlad seaduspärasused.

Lapse kogelus - Miks laps kogeleb?

Kõnelemine on keeruline oskus, mille õppimine kestab aastaid. See eeldab piisavalt head kõnemotoorikat, keelelisi, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi.

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]