Lapse kogelus - Miks laps kogeleb?

Kõnelemine on keeruline oskus, mille õppimine kestab aastaid. See eeldab piisavalt head kõnemotoorikat, keelelisi, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi.

Kogelus - kas ealine kõne mittesujuvus või kogelus

Kuna kogelus on kõnepuue, mis oluliselt mõjutab isiksuse arengut ning sotsiaalset toimetulekut, siis on oluline kogeluse võimalikult varajane märkamine ning sekkumine.

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]