ISEENDAST

Logopeedina pean eduka teraapia aluseks head koostöösuhet nii lapse kui tema perega. Hea tulemuse saavutamisel on minu arvates väga oluline roll vanemate kaasamisel. Eelistan teraapiat läbi viia mängulise tegevuse käigus ning pean äärmiselt oluliseks varajast sekkumist. Täiendan ennast pidevalt erialastel koolitustel.

Erialaselt huvitavad mind kõige rohkem kõnemotoorikaga seotud probleemid ning varajane kõneareng. Samuti hindan kakskeelsete laste keelelist arengut ning nõustan selles osas ka lapsevanemaid.

HARIDUS

Magistrikraad logopeedias, Tartu Ülikool, 2021