Programm MTW

Programm MTW ("More Than Words”) on suunatud sotsiaalse suhtlemise raskustega väikelastele ja autismispektrihäirega kuni 6-a lastele ja nende lähedastele. MTW metoodiline lähenemine tervikliku ning individuaalsetest vajadustest lähtuva õpikogemuse ning MTW pereprogrammi unikaalsus seisneb selles, et iga lapse ja pere kohta püstitatakse individuaalsed eesmärgid - seda nii individuaal- kui grupikohtumistel.  


MTW programmist

Rahvusvaheline vanemlusprogramm MTW programm on mõeldud peredele, kus kasvab eriline laps. Programmi unikaalsus seisneb selles, et igale lapsele ja perele püstitatakse individuaalsed eesmärgid - seda nii individuaal- kui grupikohtumistel. Selline individuaalne lähenemine annab peredele vajaliku enesekindluse ja oskused toetada oma last.Eesti Logopeedide Ühingu juhatuse liige ja programmi juht, logopeed Ly Laane nendib, et Eestis on järjest enam lapsi, kellel esineb tugevaid meeleolukõikumisi, kes käituvad rahutult, reageerivad kõnele puudulikult, kellel kõne puudub või on väga omapärane. Nende laste mänguoskused on vähesed, eakaaslastega suhtlemisel jäävad nad hätta. Sellises olukorras vajavad lapsevanemad paremaid teadmisi, et toetada oma lapsi esimeste sõnadeni jõudmisel ja sotsiaalse kontakti saavutamisel (vt. eelnevate osaluskogemustega). 

“Iga lapsevanema soov on, et laps teatud vanusesse jõudes lausuks oma esimesed sõnad ja naerataks meile, kui sellest rõõmu tunneme. Sageli ei piisa aga esimeste sõnadeni jõudmiseks vanema igakülgsest pingutusest lapsele uute sõnade tutvustamisel. Miks? Sest enne sõnade tulekut vajab laps tervet rida eeloskuseid (nt reageerimine vanema kõnele, tähelepanu püsimine ja selle jagamine, tegelemine erinevate mänguasjadega, lihtsate korralduste mõistmine, jne) - kui need puuduvad, jäävad ka sõnad tulemata. MTW pereprogrammis õpitakse koos, millised on need oskused, mis on Teie lapsel puudu esimeste sõnadeni ja sotsiaalse kontaktini jõudmisel ning millest alustada, et laps nendeni jõuaks” lisab  programmi juht, logopeed Ly Laane.jordan whitt

Programmi juht lisab, et metoodiline lähenemine annab tervikliku ning individuaalsetest vajadustest lähtuva õpikogemuse.

„Programmi käigus aitame vanemal paremini mõista oma last ja tema suhtlemisraskuste tagamaid. Teadlik vanem on enesekindel vanem. Väikeses grupis on vanemad üksteisele toeks ja abiks, jagades oma kogemusi ja ideid, kuidas keeruliste olukordadega toime tulla või väikestest sammudest rõõmu tunda“ lisab ta.

 Mida programmist õpid?

Programmi raames õpid Sa kasutama praktilisi ja tõhusaid strateegiaid, et toetada oma lapse kommunikatsiooni ja interaktsiooni igapäevastes tegevustes. Just igapäevases tuttavas ja korduvas argisuhtluses arenevad Sinu lapse kommunikatiivsed oskused.

  • Kuidas su laps hetkel suhtleb ning millised võiksid olla järgmised sammud?
  • Milline on sinu lapse õpistiil ning kuidas seda kõige paremini ära kasutada?
  • Mis motiveerib su last suhtlema?
  • Kuidas muuta igapäevased tegevused suhtlemisvõimalusteks?
  • Kuidas aidata lapsel talle öeldut mõista?
  • Kuidas arendada lapse mängusoskusi?
  • Kuidas aidata oma lapsel luua sõprussuhteid?

 
Miks on vanemad kaasatud programmi?

Vanemad on kõige olulisemad inimesed oma lapse elus ning samas ka tema parimad õpetajad. Üks suurimaid kinke, mida sa vanemana oma lapsele anda saad, on pakkuda talle abi suhtlemisel ja ümbritseva mõistmisel.

 

Kliiniline logopeed

Ly Laane

Ly Laane on Hanen Keskuse poolt programmi More Than Words®  läbiviija sertifikaadiga alates 2016. Programm toetab autistlike laste sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arengut
Võta ühendust

 

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN