Eripedagoog


ISEENDAST

Töös eripedagoogina pean kõige olulisemaks kontakti ja usaldusliku suhte saavutamist lapse ning tema perega. Naudin igapäevaselt lastega koos õppimist, nende igakülgset arengu toetamist lähtudes nende individuaalsetest eripäradest ning vajadustest. Kõik eelnevad töökogemused on minus arendanud valmisolekut professionaalseks meeskonnatööks, kiiret tegutsemis- ning mõtlemisvõimet ning suurendanud kirge oma valitud eriala vastu. Olen väga teadmishimuline ning täiendan end iseseisvalt lugedes erialast kirjandust või osaledes erinevatel koolitustel.

HARIDUS JA KUTSE

2016 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava, haridusteaduste magister (õpiraskuste pedagoogika)

TÖÖKOGEMUS

Tartu lasteaed Pääsupesa – õpetaja liitrühmas (lapsed vanuses 1,5-7)
Luunja Lasteaed Midrimaa – eripedagoog

TÄIENDKOOLITUSED

Lapsekeskne metoodika lasteaias, Hea Alguse Koolituskeskus (2016)
Pedagoogiline eestvedamine rühmas, Tartu Ülikool (2016)
Kakskeelse lapse keeleline areng, Tartu Ülikool (2017)
„Mäng on väikese inimese töö“, lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar
ELÜ: Alternatiivne ja augmentatiivne kommunikatsioon: teooria ja praktika, Eesti Logopeedide Ühing (2018)
Loe, mängi, võida! Mängud, mis toetavad lugema õppimist, MTÜ Eesti Lugemisühingu täienduskoolitusasutus (2018)

<< Kliiniku meeskonda kuuluvad pädevad spetsialistid - kliinilised logopeedid, kliiniline psühholoog, eripedagoogid ja perearst. Meie tegemisi iseloomustab kirg oma töö vastu ja soov pidevalt areneda, pakkudes nii kaasaegseid tõenduspõhiseid uuringuid, diagnostikat ning teraapiaid. >>