E-mail: marju@logopeed.ee/ Marju Lahtein

ISEENDAST

Logopeedina pean oluliseks individuaalset lähenemist ning sõbraliku suhte saavutamist iga lapsega. Teraapias üritan väljakutseid pakkuda läbi mänguliste tegevuste, mis muudab koostegevuse lõbusamaks nii lapsele kui ka minule. Oskuste harjutamisel ja kinnistamisel ootan aga head koostööd lapsevanematelt, kellel on kandev roll oma lapse kõne arendamisel.

HARIDUS JA KUTSE

2017 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia, magistrikraad logopeedias
2017 Logopeed, Tase 7  >> Kutsetunnistus: E002985

TÖÖKOGEMUS

Varasemalt töötanud lasteaias:

  • Paldiski Naerulinnu lasteaed - töö eri vanuses kõnepuuetega lastega
  • Põhja-Eesti Regionaalhaigla - töö taastusravis täiskasvanutega

TÄIENDKOOLITUSED

2017 – IV Baltimaade logopeediakongress: düsfaagia
2016 – ELÜ: laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil
2016 – III Baltimaade logopeediakongress: kõneapraksia
2015 – ELÜ: hääleteraapia spetsiifilised suunad
2015 – MTÜ NAMT: Peapiirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia
2015 – Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel

ERIALAORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE

Eesti Logopeedide Ühing