Marju Lahtein

ISEENDAST

Logopeedina pean oluliseks individuaalset lähenemist ning sõbraliku suhte saavutamist iga lapsega. Teraapias üritan väljakutseid pakkuda läbi mänguliste tegevuste, mis muudab koostegevuse lõbusamaks nii lapsele kui ka minule. Oskuste harjutamisel ja kinnistamisel ootan aga head koostööd lapsevanematelt, kellel on kandev roll oma lapse kõne arendamisel. Erialaselt huvitavad mind enim kõnemotoorikaga (kõneapraksia, düsartria) seotud probleemid ja müofunktsionaalne teraapia.

HARIDUS JA KUTSE

Alates 2019 - Tartu Ülikooli haridusteaduse doktorant (uurimisteema: laste kõneapraksia avaldumine eesti keeles)
2017 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia, magistrikraad logopeedias
2017 Logopeed, Tase 7  >> Kutsetunnistus: E002985

TÖÖKOGEMUS

  • Logopeediakliinik - töö eri vanuses lastega ja täiskasvanutega
  • Paldiski Naerulinnu lasteaed - töö eri vanuses kõnepuuetega lastega
  • Põhja-Eesti Regionaalhaigla - töö taastusravis täiskasvanutega

TÄIENDKOOLITUSED

2021 - Hanen: It Takes Two to Talk programm
2021 - Laste kõneapraksia hindamine ja teraapia: Kaufman K-SLP meetod
2018 – Orofacial Myology: from Basics to Habituation (28-tunnine IAOM koolitus)
2018 – Management of Pediatric Motor Speech Disorders (DTTC)
2018 – The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention
2017 – IV Baltimaade logopeediakongress: düsfaagia
2016 – ELÜ: laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil
2016 – III Baltimaade logopeediakongress: kõneapraksia
2015 – ELÜ: hääleteraapia spetsiifilised suunad
2015 – MTÜ NAMT: Peapiirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia
2015 – Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel

ERIALAORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE

Eesti Logopeedide Ühing

 

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN