Teraapia1Teraapias viiakse ellu raviplaanis seatud eesmärke.Teraapias on logopeedilise teraapia sisuks keele, kõne, kommunikatsiooni ja häälehäirete hindamine, leevendamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. 

Reeglina on teraapia kestvuseks 60 minutit, millest 45 minutit moodustab töö patsiendiga ning 15 minutit kokkuvõtte tegemine ning vajadusel konsulteerimine teiste spetsialistidega. 
Teraapiat viiakse läbi kas individuaalselt või grupis. Lisaks vahetule tööle patsiendiga on oluline osa ettevalmistusel ja analüüsil, suhtlemisel lähedaste ja teiste erialaspetsialistidega. Kliinikus saavad abi nii väikelapsed, lasteaiaealised lapsed, õpilased, tööealised kui vanurid. 

  

Aega broneerima