Logopeedilise teraapia sisuks on keele, kõne, kommunikatsiooni, hääle ja neelamishäirete hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Teraapia eesmärgiks on saavutada parim võimalik toimetulek igapäevastes tegevustes ja suhtlemisel. 

Reeglina on teraapia kestvuseks 60 minutit, millest 45 minutit moodustab töö patsiendiga ning 15 minutit kokkuvõtte tegemine ning vajadusel suhtlemine tugivõrgustikuga. Teraapiat viiakse läbi kas individuaalselt või grupis. Lisaks vahetule tööle patsiendiga on oluline osa ettevalmistusel ja analüüsil, suhtlemisel lähedaste ja teiste erialaspetsialistidega. Kliinikus saavad abi nii väikelapsed, lasteaiaealised lapsed, õpilased, tööealised kui vanurid. 

Hind: 40,00€

Pöördumisel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, saatekiri. Palume patsientidel, kellele vastuvõtuaeg ei sobi, sellest vähemalt 24 tundi ette teatada. Etteteatamine annab võimaluse teistele ja lühendab ravijärjekordi. Visiidile mitteilmumine 15 €