zoom3
Veebipõhise konsultatsioon-hindamise käigus antakse eksperthinnang probleemile telemeditsiini tehnoloogiaid kasutades. 

Konsultatsioon-hindamine jaguneb kolme etappi: 

1. Bronn - pöördumine ja kaardistamine 
1.1 Klient broneerib/fikseerib pöördumise.Kirjeldab  probleemi võimalikult täpselt.
1.2 Logopeed vastab ja vajadusel palub täiendavat infot, nt heli- või videofaili.  
1.3 Lepitakse kokku videokonsultatsiooni aeg kliendile sobival ajal.

2. Hindamamine ja konsultatsioon - Skype/ Zoom
(Veebipõhise kontakti kestuseks spetsialistiga on 45 minutit) 
2.1 Kohtumine spetsialistiga. Vaatlus, hindamine ja nõustamine.

3. Analüüs ja kokkuvõte
3.1 Spetsialist teeb kirjaliku kokkuvõtte ja koostab tegevuskava. 

Aega broneerima