ISEENDAST

Logopeedina on minu jaoks kõige tähtsam hea kontakti ja koostöösuhte loomine lapse ja tema perega. Õppimine ja areng toimub kõige paremini keskkonnas, kus laps tunneb ennast turvaliselt ning tal on huvitav. Samuti pean oluliseks vanemate nõustamist ja kaasamist teraapia protsessi. Parimad terapeudid lapsele ongi tema enda vanemad, sest nemad on lapse jaoks kõige olulisemad inimesed terves maailmas. Teraapias annan vanematele koju kaasa vajalikud teadmised ja vahendid, et nad saaksid igapäevaselt toetada enda lapse kõnearengut. Inimesena olen väga teadmishimuline ning tihti kulub mu aeg ära enesetäiendamisele erinevates valdkondades. Ülejääva vaba aja veedan peamiselt looduses. Mulle meeldib ratsutamine, matkamine ja reisimine. Olen suutnud ühendada enda südamelähedaseima hobi tööga ning järgmise aasta alguses saan kätte ratsutamisterapeudi litsentsi.

HARIDUS

Tartu Ülikool, Magister logopeedias 2014

TÄIENDUSKOOLITUSED

2017-2018 – Ratsutamisteraapia baaskoolitus
2017 - Clinical evaluation and intervention of orofacial functions, Läti Logopeedide Assotsiatsioon
2017 – Pediaatrilise ja logopeedilise patsiendi terapeutiline teipimine, Tervisehoiu Kõrgkool
2017 - Laste söömis- ja neelamishäired, korraldaja Eesti Logopeedide ühing
2016 – We Can Too, Sotsiaal-pragmaatilise puudega (Social (Pragmatic) Communication Disorder) inimeste kõne hindamine ning teraapia, korraldaja Erasmus+
2016 - Hanen Programs®: It Takes Two to Talk®
2016 - laste varajase kommunikatsiooni toetamise programm, korraldaja Haneni keskus Kanadas
2015 - Oropharyngeal dysphagia: pathopsysiology, assessement and treatmen, korraldaja Läti Logopeedide Assotsiatsioon
2015 - Eelkooli- ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ning teraapia, korraldaja Eesti Logopeedide ühing
2015 - Magic to Communicate, Autismispektihäiretega inimeste kõne hindamine ning teraapia, korraldaja Erasmus+
2014 - Müofunktsionaased puuded, korraldaja Eesti logopeedide ühing

TÖÖKOGEMUS

AS Fertilitas Erahaigla, patsientidega igas vanuses, 
Tartu Kesklinna Polikliinik,
Tartu Lasteaed Tähtvere,
Ratsutamisteraapia assistent aastast 2010

<< Kliiniku meeskonda kuuluvad pädevad spetsialistid - kliinilised logopeedid, kliiniline psühholoog, eripedagoogid ja perearst. Meie tegemisi iseloomustab kirg oma töö vastu ja soov pidevalt areneda, pakkudes nii kaasaegseid tõenduspõhiseid uuringuid, diagnostikat ning teraapiaid. >>