Kompleksuuringu eesmärgiks on välja selgitada ja kaardistada probleem. Sõltuvalt probleemist kasutatakse erinevaid objektiivseid ja subjektiivseid mõõtvahendeid. Raviplaanis tuuakse välja teraapia eesmärgid, teraapiameetodid. Kliinikus saavad abi nii väikelapsed, lasteaiaealised lapsed, õpilased, tööealised kui vanurid.   

Hind: 50,00€

Pöördumisel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, saatekiri. Palume patsientidel, kellele vastuvõtuaeg ei sobi, sellest vähemalt 24 tundi ette teatada. Etteteatamine annab võimaluse teistele ja lühendab ravijärjekordi. Visiidile mitteilmumine 15 €