Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava 2015. aastal logopeedia õppesuunal. 

Karin Leetsar on 2015  aastast OÜ Kõneravi kliiniline logopeed. Eelnevalt on ta töötanud lasteaias erinevate kõnepuuetega lastega. Karin täiendab end pidevalt erialastel koolitustel, süvendatult on ta täiendanud end kogeluse ja varajase kõnearengu toetamise valdkonnas. 

Täiendavad litsentsid 

Teosed