Karen Kuusk

HARIDUS JA PÄDEVUS

2010 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava, haridusteaduste bakalaureus (eripedagoogika) 
2015 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava, haridusteaduste magister (õpiraskuste pedagoogika)

ISEENDAST

Töös pean oluliseks usaldusliku kontakti saavutamist lapsega, arvestamist igaühe individuaalse arenguga. Täiendan end pidevalt erialastel koolitustel lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisest, alternativkommunikatsiooni kasutamisest, käitumisteraapiast.

TÄIENDKOOLITUSED

2017 Osalenud Erasmus + Academia programmis Belgias. “Youth Guarantee – Guidance of young people in a context of vulnerability and diversity”
2016 Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega, OÜ Katriito
2016 ”Inclusive Education Principles and Practice in Finland-Support for participation and learning” Riitta Virinkoski, M.A.Ed., University Teacher
2015 ja 2016 Alternatiivkommunikatsioon Rajaleidja keskuse logpeedi töös, MTÜ Inimeselt Inimesele
2016 Lugemis- ja kirjutamisoskuse areng ja hindamine” Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut. Psühholoogia ja käitumisteadused
2015 Väikelaste ja koolieelikute arengutaseme hindamine õpetuse planeerimise alusena (PEP-R test), Tartu Ülikool

ERIALAORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE

  • Eesti Eripedagoogide Liit (kuulumine liitu alates 2015)

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN