Helle Uuring

ISEENDAST

Olen töötanud logopeedina alates 1990. aastast. Mul on töökogemused tavalasteaiast ja tavakoolist, erilasteaiast (Tallinna Lasteaed Õunake) ja erikoolist (Tallinna Heleni Kool), veidi olen nende tööde kõrvalt proovinud ka õppenõustamist ja rehabilitatsioonitööd. Kõik need kogemused on väga väärtuslikud. Äärmiselt arendavaks pean kuulmispuudega lastega sh implantaadilastega tehtud tööd, samuti kõnetutele lastele kommunikatsioonivahendite leidmist ja töösse rakendamist. Olen pidevalt ennast erialaselt täiendanud ja valmis uuendusteks ning väljakutseteks.
Pean väga oluliseks head ja usalduslikku suhet patsiendiga  ̶  see on aluseks tulemuslikule koostööle. Tähtis on soov saavutada paremat kõnet ja selle nimel vaeva näha. Omandatud oskusi tuleb kinnistada ja rakendada väljaspool teraapiat, selleks on vaja laste puhul pere tuge. Omalt poolt püüan teha teraapia võimalikult meeldivaks ja lastele mänguliseks.

HARIDUS JA KUTSE

1990 Tartu Ülikool, logopeed, eripedagoog
Logopeedi kutsetunnistus, tase 7 >> Kutsetunnistus: 131566

ÕPPEMATERJALIDE LOOMINE

2013 Ladumiskaardid "Häälda ja sõrmenda"; Koostajad: Regina Paabo, Helle Uuring
2017 "Suu- ja keelemängud lastele"; Koostaja: Helle Uuring

TÄIENDKOOLITUSED

2018 – Vokalisatsioonist häälikuteni, ELÜ
2017 – Motiveeriv intervjueerimine, ELÜ
2017 – Laste söömis- ja neelamishäired, ELÜ
2016 – Psüühiliste protsesside hindamine ja teraapia lastel ning täiskasvanutel, ELÜ
2015 – Eelkooli- ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ning teraapia, ELÜ
2014 – 4. Eesti-Hollandi autismialane sümpoosion „Ole arusaadav“, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
2013 – Sensoorsed kõnepuuded, ELÜ
2013 – Early Literacy for Children with Cochlear Implants, OÜ Audiomed, Cochlear AG ja Implantaadilaste Selts

ERIALAORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE

Eesti Logopeedide Ühingu liige
Eesti Lugemisühingu liige

 

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tegevusluba >> L04114
Tüüptingimused >> Tüüpleppe

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

Kliiniline psühholoogia

>> (RU) SIIN