Konsultatsiooni eesmärk on hinnata kognitiivset võimekust

50.00 € 1 tund
  •  Vabu aegu on
  •  Osaliselt vaba
  •  Kõik ajad kinni
  •  Valitud
  •  Vastuvõttu ei toimu